Odhalenie nevery? Žiadny problém!

Diskrétna detektívna kancelária

Zistiť viac

Zabezpečenie dôkazov pre súdne konania

Potrebujete nepriestreľný
dôkaz ?

Zistiť viac
späť
ďalej

Súkromná bezpečnostná služba

Elite Security Agency s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexný servis v oblasti detektívnych služieb, strážnych služieb a pátrania.

Detektívna kancelária

Odhadnúť pravé úmysly alebo charakter človeka nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Napriek tomu každý jedinec za sebou zanecháva nezmazateľnú stopu minulosti, ktorá o ňom dokáže veľa povedať. Pokiaľ máte záujem zistiť s kým máte dočinenia, môžete využiť služby súkromného detektíva.

Profesionalita, flexibilita a diskrétnosť - 3 základné body nevyhnutné na efektívne fungovanie detektívnej kancelárie.

96%

Vyriešených prípadov

Nevera manžela/manželky?

Neváhajte nás kontaktovať
ELITE

Detektívne služby

Našim poslaním je nájsť odpovede na všetky vaše otázky a každému klientovi sa zaväzujeme poskytnúť diskrétne a kvalitné vyšetrovanie.

Strážne služby

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti. Naši pracovníci fyzickej ochrany sú spoľahliví a patria k najlepšie vyškoleným na trhu.

Najčastejšie služby

V našom portfóliu nájdete množstvo služieb, medzi tie najčastejšie využivané patria najmä tieto:

Nevera, priateľstvo či flirt?

Dokazovanie nevery

Mňa nikdy nedostanú...

Vypátranie dlžníka

Bezpečnosť je na prvom mieste!

Osobná ochrana

Pôsobíme v oblasti Bratislavy a okolia 100 km

Potrebujem služby detektíva

Časté otázky

Ak máte iné otázky, neváhajte nás kontaktovať!

. čo je detektívna služba?

Detektívna služba je
a) hľadanie osoby,
b) hľadanie majetku,
c) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
d) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
e) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
f) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

. čo je strážna služba?

Strážna služba je
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“),
h) vypracúvanie plánu ochrany alebo
i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

. disponuje Elite Security Agency s.r.o. licenciou?

Samozrejme. Našej spoločnosti boli udelené licencie Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave. Viac nájdete na podstránke O nás.

 • detektívne služby

 • strážne služby

 • ochrana osôb a majetku

 • osobný šofér

 • prenájom techniky

210

ukončených
prípadov

Čo o nás povedali?

Pozrite si zopár referencií od našich klientov.
 • 00

  vyriešených prípadov

 • 00

  najazdených kilometrov

 • 00

  vytvorených snímok

 • Detektívne služby
 • Strážne služby
 • Osobný šofér
 • Ako detektívna služba zabezpečujeme:

  - sledovanie osôb
  - pátranie po nezvestných a hľadaných osobách
  - odhaľovanie nevery
  - preverovanie stykov
  - pátranie po veciach
  - ziskávanie dôkazov pre súdne konania
  - preverovanie obchodných partnerov
  - odhaľovanie krádeží vo firmách a preverovanie zamestnancov
  - detektívne služby pre bankové, nebankové a leasingové spoločnosti

  Chcem vedieť cenu

 • Ako strážna služba zabezpečujeme:

  - ochranu osôb a majetku
  - ochranu osoby a majetku pri preprave
  - zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždovania osôb
  - prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
  - vypracovanie plánu ochrany
  - monitoravanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

  Chcem vedieť cenu

 • Pravidelné služby

  Často krát ľudia využívajú služby osobného vodiča napr. aj pre bezpečnosť svojich školopovinných detí.

 • Jednorázové služby

  Venujeme sa aj jednorázovému prevozu aj v prípade väčšieho obchodného a dôležitého stretnutia.

Aké máme ceny ?

Každý prípad je individuálny a pre správnu kalkuláciu je potrebné získať od klienta čo najviac informácií.

Chcem vedieť cenu

Ako rozpoznať neveru?

Aj na takéto otázky Vám budeme odpovedať.

Súkromný detektív - Bratislava