Strážna služba

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti komerčnej bezpečnosti. Naši pracovníci vrátane zamestnancov fyzickej ochrany sú spoľahliví a patria k najlepšie vyškoleným na trhu. Pri výkone našej činnosti využívame najmodernejšiu techniku a vybavenie.

Elite Security Agency s.r.o. poskytuje služby na základe udelenej licencie č. PS 001577 v súlade so zákonom 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na základe ktorého vykonáva činnosti v zmysle § 3 Strážna služba.

Strážna služba je:

a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“),
h) vypracúvanie plánu ochrany alebo
i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.