Zásady ochrany osobných údajov

Adresa našej webovej stránky je: www.elitesecurity.sk

Cookies

Spracovanie Cookies je bežná prax pri webových stránkach, zabezpečujúca ich bezchybné fungovanie. Spracúvame niekoľko súborov cookies, ktoré sú natívne pre systém WordPress a záznam o tom, že ste kliknutím potvrdili informáciu o spracovaní cookies pri prvej návšteve stránky. Tieto cookies neukladajú žiadne osobné informácie.

Analytics

Náš web využíva analytické cookies sprostredované službou Google Analytics, viac info. Tieto údaje zdielame iba s aplikáciami a službami spol. Google.

Web ďalej nevyžaduje zadávanie osobných údajov od užívateľa ani ich inak automaticky nezbiera, nespracúva a tým pádom neukladá.

Web ďalej nevyžaduje zadávanie osobných údajov od užívateľa ani ich inak automaticky nezbiera. Všetky prihlasovacie údaje sú prideľované zo strany prevádzkovateľa a sú anonymizované.